Forside

Tryghed, nærvær og følelsen af sikkerhed skal være tilstede, når vi arbejder med udvikling og forandring

Jeg tror på, at vi på arbejdspladserne kan have glæde af et fokusskift, fra den individuelle performance til fælles præstationer og ansvar. Vi mennesker er flokdyr og søger den tryghed man får i flokken. Fra forskning ved man nu, at social kontakt er ligeså vigtig som vand og mad. Ensidigt fokus på individet, kan skabe stress, og ensomhed omkring egne evner/præstationer.

Som mennesker i en foranderlig verden, har vi behov for hele tiden at udvikle os, men vi skal ikke underkende behovet for stabilitet og forudsigelighed. Der findes løsningerne i os selv og den gruppen vi er en del af. Vi kan have brug for vejledning til at finde dem, da vi ofte ikke ser tingene som de er, men som vi er.

De metoder jeg benytter til at udvikle dig som menneske, handler om at udfordre dine fortællinger og overbevisninger, samt adfærd for derigennem at finde et for dig/jer meningsfuldt mål.

"Det bedste man kan give et andet menneske, er sin tid"

Ingrid Betancourt

Chief Heart Officer

Er glade og tilfredse medarbejdere en del af jeres virksomhedskultur?

Dine medarbejdere er forskellige. De er forskellige generationer. De har forskellige historier og baggrunde. De arbejder udfra forskellige mål og ambitioner. De har forskellige uddannelser og opfattelse af hvad der er rigtig og forkert. Fælles er, at de skal arbejde sammen og indgå i virksomhedens kultur og værdier. Det er lettere sagt end gjort. Den erfaring gør mange ledere. Og mange medarbejdere sætter større og større krav til virksomheden og lederne. Det er en stor udfordring. Specielt for virksomheder som er afhængige af veluddannede og specialiserede medarbejdere. Det er en  udfordring som har høje omkostninger for virksomhederne.

Chief Heart Officer er en funktion i virksomheden som har fokus på at udvikle medarbejderne individuelt og de teams de indgår i. Udviklinges processen sker i udgangspunkt i virksomhedens værdier. Målet med udviklingen er at styrke medarbejderne og dermed virksomheden.

Fælles skaber vi en positiv virksomheds kultur. Den gode arbejdsplads er dér, hvor medarbejderne glæder sig til at komme hver dag. Hvor medarbejderne bliver set individuelt, oplever de indgår i et team og bliver anerkendt.

 Stærk kultur udvikles når mennesker oplever tryghed og oprigtig interesse.

Virksomhedens værdier skal understøtte, at det er et godt sted at arbejde og udvikles. Værdierne skal også tiltrække de rigtige medarbejdere, som i fælleskab skaber positive resultater overfor hinanden og virksomheden.

Hvorfor?

En Chief heart Officer arbejder med medarbejderne, fordi virksomheder i vækst er også  mennesker i vækst.

Virksomheden skal  fokusere på det væsentlige, og kan forbygge mistrivsel med Chief heart Officer Medarbejdere der er i mistrivsel og oplever utryghed koster. Investeringer I medarbejdernes trivsel giver motivation og loyalitet, det er umuligt at værdisætte, men vi ved alle at stor personale udskiftning koster

Målet er at skabe et fundament hvor medarbejder oplever tryghed både fysisk og psykisk. Medarbejder der trives er motiveret og skaber herved øget performance. En arbejdsplads skal være et godt sted at tage hen hver dag, og kollegaerne skal være mennesker man har lyst til at være sammen med.

Vi deler de fleste af vores mest aktive og produktive timer på vores arbejdsplads. Derfor skal det være et positivt og trygt sted at være. Det lyder indlysende og naturligt. Desværre er det ikke altid sådan. Medarbejdere og kollegaer skal behandles som kunder, virksomhedens kultur er stærkere end strategien. Derfor er det svært at ændre virksomheder, som ikke har den rette kultur.  ”Cultur beats strategi”. Værdier skal der arbejdes med hverdag og kunne ses i vores adfærd.”Walk the Talk”. Værdier bruges ikke kun til skåltaler, det er dagligdagen som er kulturen.

Dårlig trivsel kan skabe dalende potentiale og motivation, samt medføre dårlig effektivitet og kvalitet.Fastholdes af konstruktiv kommunikation og dialog forringes. Medarbejder har ofte løsningen for den umiddelbare og hurtigste vej til et bedre arbejdsmiljø, vækst eller besparelser. Medarbejder kan ofte fortælle hvor der er behov for forbedringer eller udvikling

En virksomhed kultur skal altid indvolvere nye medarbejdere, så de hurtigt er en del af team'et. Og sikre at de bliver set og hørt.

Min livs passion

 Jeg har en passion for at skabe rum hvor folk trives og hvor  jeg kan være medvirkende til at fremme vækst og forandring I mennesker, teams og virksomheder. Jeg vil gerne, være med til at skabe et rum hvor medarbejder trives, og har oprigtig omsorg og opmærksomhed for hinanden. Hvor de finder mening og formål I deres daglige arbejde. 

Skabe "rum" hvor virksomeheds kulturen bliver skabt af gode personale relationer og gensidige positive forventninger. Jeg tror på at positive overraskelser, der kommer når vi mindst venter det kan gøre en forskel.

Jeg bestræber mig på at være autentisk og “Wake the talk”

Værdier skal være levende I en virksomhed, værdierne skal kunne ses, opleves og mærkes hos de mennesker der arbejder I virksomheden. Vi alle fortæller historier om os selv, gennem vores adfærd og handlinger.

Hvordan arbejder jeg med mine klienter?

Jeg  lytter, er nysgerrig og spørg.

Jeg har fokus på menneskers intention.

Jeg giver mennesker plads og tid. Når vi arbejder med forandringer er tryghed fundamentet for succes.

Jeg får mennesker til at commite sig til fællesskabet, og forpligte sig til hinanden. Fundamentet for nye handlinger.

Jeg skaber tryghed I, at forskellighed er resource.

Jeg skaber tillid, som er en forudsætning I samspil mellem mennesker

 Jeg er transparent, kærlig og konkret

Jeg tror på at handling skaber forvandling. Hvis der ønskes forandring må det starte med en handling.

Jeg fremmer accept, fordi det giver frihed til at finde nye strategier og handlemuligheder.

Tryghed er fundamentet for succes

Som Chief Happiness Officer giver jeg:

Give inspiration og tro på, at medarbejders styrker og viden kan føre dem videre.

At udvikle det talent der er allerede er ansat i virksomheden.

At arbejde med barriere og modstand hos den enkelte, og i et team på en konstruktiv måde.

Give konstruktiv og kærlig feedback.

Støtte medarbejderne i at finde deres formål, fordi det skaber motivation og trivsel.

Hvordan?

Min metode vil altid opstå i samspillet med ledelsen, og de mennesker der er en del af processen. Jeg har altid fokus på at det skal give mening for dem som er en del af processen. Vi skaber kun resultater og positive forandringer, hvis medarbejderne er trygge og kan se mening og formål med processen.

Hvordan kommer vi igang?

Jeg høre ofte, hvordan kommer vi igang og får skabt en ny kultur? Der er forskel på at ønske sig noget nyt, og skabe noget nyt. Jeg arbejder aktivt i virksomheden for at skabe og fastholde forandringen over tid. Vi skal i fællesskab "udvikle" forandringen sammen. 

Jeg starter med en briefing med ledelsen. Hvilke udfordringer skal løses. Hvilke ønsker og mål har virksomheden. Hvilke forandring ønsker virksomheden. Ingen virksomheder er ens, derfor er det kun vejledning i det mind-set jeg møder jer med.

Efterfølgende udarbejder jeg et oplæg, handlingsplan og et budget. Hvordan vil jeg foreslå vi kan starte og skabe den forandring som ønskes. Og hvordan kan vi fastholde og yderlig sætte skub i en positiv udvikling i virksomheden.

De metoder jeg benytter er individuel udvikling, team udvikling HER SKAL DER VÆRE MERE.

Ref

udvalgte Kundereferencer