Forside

Tryghed, nærvær og følelsen af sikkerhed skal være tilstede når vi som mennsker skal sætte fokus på det der er vigtigt for os.

Jeg tror på, at vi på arbejdspladserne kan have glæde af et fokusskift, fra den individuelle performance til fælles præstationer og ansvar. Vi mennesker er flokdyr og søger den tryghed man får i flokken. Fra forskning ved man nu, at social kontakt er ligeså vigtig som vand og mad. Ensidigt fokus på individet, kan skabe stress, og ensomhed omkring egne evner/præstationer.

Som mennesker i en foranderlig verden, har vi behov for hele tiden at udvikle os, men vi skal ikke underkende behovet for stabilitet og forudsigelighed. Der findes løsningerne i os selv og den gruppen vi er en del af. Vi kan have brug for vejledning til at finde dem, da vi ofte ikke ser tingene som de er, men som vi er.

De metoder jeg benytter til at udvikle dig som menneske, handler om at udfordre dine fortællinger og overbevisninger, samt adfærd for derigennem at finde et for dig/jer meningsfuldt mål.

"Det bedste man kan give til et andet menneske er sin tid"

Ingrid Betancourt.